Regulamin Serwisu Internetowego hityzakupowe.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy hityzakupowe.pl, zwany dalej „Serwisem”, zajmuje się dostarczaniem rankingów oraz poradników zakupowych.
 2. Serwis hityzakupowe.pl pełni funkcję wyłącznie informacyjną. Nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży produktów, ani nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy użytkownikami a sklepami internetowymi.

§ 2. Zakres usług

 1. Serwis dostarcza użytkownikom rankingi i poradniki zakupowe w różnych kategoriach produktowych.
 2. Ceny produktów prezentowane na stronie pochodzą z zewnętrznych sklepów internetowych.
 3. Serwis nie odpowiada za realizację zamówień, zmiany cenowe oraz dostępność produktów w zewnętrznych sklepach.

§ 3. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest darmowe i nie wymaga rejestracji.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie Serwisu.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby dostarczać aktualne i rzetelne informacje. Niemniej jednak, nie może gwarantować dokładności, kompletności oraz aktualności wszystkich informacji.
 2. Serwis nie odpowiada za decyzje zakupowe podjęte na podstawie prezentowanych rankingów oraz poradników.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych sklepów internetowych, do których prowadzą linki.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawami autorskimi i należą do Właściciela Serwisu lub jego partnerów.
 2. Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Strona internetowa hityzakupowe.pl korzysta z linków afiliacyjnych jako jednego ze źródeł dochodu.
 2. Linki afiliacyjne to specjalne odnośniki umieszczone na naszej stronie, które kierują Użytkowników do innych stron internetowych, gdzie mogą oni dokonać zakupów lub skorzystać z oferowanych tam usług. Gdy Użytkownik dokonuje zakupu lub realizuje inną określoną akcję (np. rejestrację, wypełnienie ankiety itp.) za pośrednictwem linku afiliacyjnego zamieszczonego na naszej stronie, otrzymujemy prowizję lub innego rodzaju wynagrodzenie od podmiotu prowadzącego zewnętrzną stronę.
 3. Użytkownicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z linków afiliacyjnych – wszelkie prowizje lub wynagrodzenia są pokrywane przez podmioty, z którymi hityzakupowe.pl współpracuje w ramach programów afiliacyjnych.
 4. Wszelkie linki afiliacyjne umieszczane są na stronie w sposób transparentny i nie wpływają na rzetelność prezentowanych przez nas recenzji czy rekomendacji produktów i usług.
 5. Dbamy o prywatność Użytkowników i nie udostępniamy ich danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.